Vi har bytt namn och har ny hemsida!


Efter 25 år med Klippan har vi nu bytt namn till

Swedish Empowerment Center

Vi har en ny hemsida med adressen

www.empowercenter.se

Välkomna att besöka oss!


http://www.empowercenter.se/övriga-tjänster-insatser/kbt-29265416

Kognitiv beteendeterapi, KBT är en evidensbaserad terapiform som används bland annat vid ångest,depression och fobi. Det innebär att alla tekniker man använder i KBT behandling är noga undersökta i syfte att få fram en så effektiv behandling som möjligt.

KBT har visat sig vara verksamt mot bland annat följande:

Depressioner

Specifika fobier

Stress

Panikssyndrom

Relationsproblem

Bristande självkänsla/självförtroende

Oro och ångest/Generaliserat ångest

Tvångssyndrom

Missbruk av olika slag

Tvångssyndrom

Social fobi/Blyghet och osäkerhet

Neuropsykiatriska funktionshinder

Behandlingstiderna är vanligtvis relativt korta och fokus för behandlingen ligger i huvudsak på hur individens problem stör den nuvarande livssituationen och hur den önskar ha det istället. En KBT-session är vanligtvis 45-60 minuter, inledningsvis en gång i veckan.

Kognitiv beteendeterapi strävar efter ett samarbete mellan den sökandes och terapeuten. Problem förstås och löses bättre då båda är aktivt engagerade och bådas kompetens är viktig. Terapiformen framhåller alltså den sökandes egen kunskap om sina problem och terapeutens förståelse har en underordnad roll. Terapeutens uppgift är i stället att ställa frågor om patientens beteenden, tankar och inre bilder, så att bådas förståelse för problemen ökar. Skillnader mellan KBT och andra terapiformer är även sessionsformatet. KBT-sessioner struktureras så att tiden används på ett ändamålsenligt sätt.

Metoder som används inom KBT:

* Sokratiska frågor - Frågor ställs för att den sökande själv ska kunna tänka sig fram till nya insikter. Utmana sanningen i tidigare tankar.
* Kartläggning av sambandet mellan tanke-känsla-handling/beteende.
* Hemuppgifter
* Exponering/beteende experiment
* Tydlig plan för att de nyförvärvade betendena och insikterna kvarstår.
* Tydlig handlingsplan för eventuella bakslag. 
 

Madeleine Arnberg arbetar på Klippan och är diplomerad KBT-terapeut steg 1. Hon utbildade sig på KBT-centrum i Uppsala 2009-2011. Har arbetat med att möta människor i förändring sedan 1995. Samtalen äger rum på vackra Erlandsforsgården i Borlänge.

Har handledning av handledningsutbildad KBT-terapeut som kvalitetssäkring.

Välkommen att kontakta oss för ett första samtal!
 

Madeleine Arnberg

madeleine@arbetslinjen-klippan.se

0243-25 70 81

Foto: Monica Backlund