Vi har bytt namn och har ny hemsida!


Efter 25 år med Klippan har vi nu bytt namn till

Swedish Empowerment Center

Vi har en ny hemsida med adressen

www.empowercenter.se

Välkomna att besöka oss!
Arbetsmarknadsinsatser

Det var med arbetsmarknadsinsatser som det hela startade 1990. Alltsedan dess har vi i olika former jobbat med uppdrag där vår uppgift varit att möta individer utanför arbetsmarknaden, för att tillsammans med dem finna hållbara lösningar till egen försörjning. Vi har mött tusen och åter tusen deltagare från många olika målgrupper i våra arbetsmarknadsinsatser genom åren.

 

I alla våra uppdrag är utgångspunkten given och det är att arbeta utifrån varje enskild individs unika förutsättningar. Långsiktiga och hållbara lösningar byggs genom att möta varje individ där den befinner sig och att göra det med respekt. Vi är övertygade om att varje människa själv sitter på den bästa kunskapen om lösningar för sitt eget liv och vår uppgift är att bistå individen i dennes arbete att finna sin lösning och den kraft som krävs för att nå den.

 

Förutom vårt bemötande och förhållningssätt gentemot deltagaren har närheten och relationen till näringsliv och utbildningsväsende varit avgörande för våra framgångar. Vi har ett väl beprövat och inarbetat sätt att jobba med våra arbetsgivarrelationen vilket kommer våra deltagare till del.

 

Vi har under 2000-talet varit den störste leverantören av förberedande arbetsmarknadsutbildning till Arbetsförmedlingen i Dalarna. Andra kunder för våra insatser har varit kommuner, kommunförbund, Försäkringskassan och arbetsgivare inom både privat och offentlig sektor.

 

Genom åren har vi initierat och bedrivit en mängd olika verksamheter i olika former och vi sitter idag på en metodbank med upplägg för att möta de flesta målgrupper och behov.

 

Vi bistår er gärna genom att leverera arbetsmarknadsinsatser på plats med era målgrupper eller bistå er i ert eget arbete med kompetensutvecklingsinsatser för er personal. Vi kan även bistå med idéer eller koncept för olika upplägg utifrån de behov som föreligger.

 

Tveka inte att höra av er för att prata om arbetsmarknadsfrågor med oss!

 

Anders Bjurström

anders@arbetslinjen-klippan.se

0243-25 70 77

Madeleine Arnberg

madeleine@arbetslinjen-klippan.se

0243-25 70 81

Pågående insatser

Vill du anlita oss?

Behöver ni en erfaren samarbetspartner för arbetsmarknadsinriktade frågor och insatser? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig för en förutsättningslös diskussion.