Vi har bytt namn och har ny hemsida!


Efter 25 år med Klippan har vi nu bytt namn till

Swedish Empowerment Center

Vi har en ny hemsida med adressen

www.empowercenter.se

Välkomna att besöka oss!
Utbildning & utveckling för organisationer

De flesta organisationer står inför ständiga förändringar. Lika ofta uppstår svårigheter i dessa sammanhang, inte minst då förändring brukar innebära att  många olika känslor uppstår hos de som berörs.

 

Klippan arbetar med dessa frågor och har med framgång gjort det under mer än 20 år. Insatserna har varit förlagda till såväl tiden före, som under själva processen och den efterföljande tiden.

  Typen av insats varierar utifrån de behov som föreligger samt huruvida det handlar om att ge stöd till ledare, ledningsgrupp eller specifika arbetslag i organistaionen. Oavsett arbetar vi tillsammans med er för att förändringsarbetet ska kunna genomföras så friktionsfritt som möjligt.

 

Några exempel på tillfällen då Klippan kan bidra med insatser:

  • Uppsägning av personal
  • Omorganisation
  • Konflikter
  • Ledarskapsproblematik
  • Svåra samtal

 

Kontakta oss så berätta vi mer om dina möjligheter:

Mats Engberg

mats@arbetslinjen-klippan.se

0243-25 70 74

Helena Steen

helena@arbetslinjen-klippan.se

0243-25 70 85

Anders Bjurström

anders@arbetslinjen-klippan.se
0243-25 70 77