Vi har bytt namn och har ny hemsida!


Efter 25 år med Klippan har vi nu bytt namn till

Swedish Empowerment Center

Vi har en ny hemsida med adressen

www.empowercenter.se

Välkomna att besöka oss!
Utbildning & utveckling för arbetslag

Det finns nog inget arbetslag i världen som bara trivs och mår bra tillsammans. Så länge det ingår människor i gruppen finns också meningsskillnader, olika värderingar, behov och målsättningar – och därmed risk för konflikter, vantrivsel och samarbetssvårigheter.

  Arbetslagsutveckling tillsammans med Klippan innebär framför allt ett välriktat fokus på de människor som ingår i gruppen, eftersom det är hos dessa lösningarna finns. I utvecklingsinsatsen arbetar vi tillsammans med laget för att alla i slutändan ska ha större förståselse för sina egna och andras beteenden, likheter och olikheter. Att förstå sina egna och andras tankar, känslor och handlingar är en förutsättning för att kunna dra nytta av lagets fördelar och dessutom våga och vilja ta tag i det som annars kan bli nackdelar.

 

Kontakta oss när du vill veta mer:

Mats Engberg

mats@arbetslinjen-klippan.se

0243-25 70 74

Helena Steen

helena@arbetslinjen-klippan.se

0243-25 70 85

Anders Bjurström

anders@arbetslinjen-klippan.se
0243-25 70 77