Vi har bytt namn och har ny hemsida!


Efter 25 år med Klippan har vi nu bytt namn till

Swedish Empowerment Center

Vi har en ny hemsida med adressen

www.empowercenter.se

Välkomna att besöka oss!
Kunder

Klippan har alltid haft huvudkontoret i Borlänge men vi verkar på många olika håll i landet. Under de senaste åren har vi haft kunder från Luleå i norr till Malmö i söder. Vi har haft mängder av kunder från såväl det privata näringslivet som offentlig sektor. Vi vill här ge ett urval av kunder som valt att anlita Klippan för olika typer av uppdrag.