Vi har bytt namn och har ny hemsida!


Efter 25 år med Klippan har vi nu bytt namn till

Swedish Empowerment Center

Vi har en ny hemsida med adressen

www.empowercenter.se

Välkomna att besöka oss!
Anamma HVB

Anamma är namnet på Klippans HVB-hem för ungdomar från 15 till och med 20 år. Vi erbjuder ett litet och familjärt boende med plats för fem personer. Boendet är naturskönt beläget vid Dalälven och erbjuder en lugn och trivsam hemmiljö, samtidigt som det är närbeläget Borlänges stadskärna.

  Boendet är frikostigt planerat för såväl individuella som gemensamma utrymmen.  Förutom den stora bottenvåningen, vilken fungerar som gemensamt utrymme, har varje ungdom tillgång till en egen avdelning med sovrum, dusch och toalett samt balkong med utsikt över Dalälven och dess omgivningar.

 

Anamma riktar sig i första hand till ungdomar med psykosociala problem, neuropsykiatriska funktionshinder, relationsproblem samt missbruksproblematik.

  Målsättningen med vår verksamhet är att hjälpa ungdomen till stabilitet och utveckling. Ett naturligt mål i detta är att ungdomen så snart som möjligt skall ta steg utanför verksamheten, för att bli en del av samhället genom bland annat praktik, utbildning och egen försörjning.  


Vi som jobbar på Anamma är ett kreativt och ”åldersvarierat” arbetslag med bred erfarenhet av arbete med människor i olika situationer. Vårt sätt att arbeta handlar alltid om att möta varje individ där den befinner sig och att göra det med respekt och kunskap. 

  Anamma vilar på en holistisk grund, med betoning på kognitiva, beteendemässiga förändringsprocesser. Vårt förhållningssätt är lösningsfokuserat kompletterat med specifika pedagogiska verktyg. Verksamheten är inriktad på att finna nya strategier för att arbeta med de symptom och yttringar som är aktuella för varje ungdom.

 

Vill du veta mer om Anamma eller kanske komma på ett studiebesök är du välkommen att kontakta oss: 

Nocke Eriksson, Föreståndare

nocke@arbetslinjen-klippan.se

0243-25 70 89

Johan Tjulander

johan@arbetslinjen-klippan.se

0243-25 70 72

Anamma
Direktnummer 0243-25 70 82
Läs mer om Anamma

Klicka på nedanstående länkar för att få veta mer