Vi har bytt namn och har ny hemsida!


Efter 25 år med Klippan har vi nu bytt namn till

Swedish Empowerment Center

Vi har en ny hemsida med adressen

www.empowercenter.se

Välkomna att besöka oss!
Vårt unika arbetssätt - enkelt och människonära

Vi får ofta höra "Det här var precis vad vi behövde!" eller "Vi har varit på så många utbildningar, men det här var något helt annat!" när vi är ute på uppdrag. Anledningen till att vi får dessa kommentarer tror vi beror på att vi gör det enkelt. Dessutom möter vi människor på ett sätt som bekräftar och motiverar, något som för många annars är en bristvara.

 

Det enkla

För oss är varje insats unik, med specifika förutsättningar, behov och mål som ligger till grund för på vilket sätt vi vill genomföra insatsen. Med detta som vägledning skapar vi ett upplägg som lever upp till det som efterfrågas. I genomförandet jobbar vi mycket nära individen eller gruppen, där dialogen alltid går före monologen. Genom att bjuda in deltagarna i processen förvissar vi oss också om att de verkliga förutsättningarna ligger till grund för utvecklingen. På så sätt undviker vi förekomsten av krångliga teorier eller modeller. Det blir då enkelt, samtidigt som förändringen individen eller gruppen åstadkommer har långt större möjlighet att bli varaktig.

 

Människonära

Människonära innebär att vi har ett bekräftande och varmt förhållningssätt, samtidigt som vi använder oss av ett kommunikationssätt som öppnar upp för en givande dialog i ambitionen att finna de bra lösningarna. Vi utgår alltid från att de människor vi möter själva äger de goda lösningarna, det behövs bara lite vägledning för att hitta fram till dem.

  Människonära handlar också om att vi alltid utgår från att varje förändringsprocess och utvecklingsinsats behöver ske med insikten om att människans möjligheter ligger i den egna självbilden. Att det är just självbilden som styr förmåga att utveckla goda relationer till sig själv och andra - och hantera situationer på framgångsrikt sätt.

 

Så vad ligger bakom "det enkla" och "människonära"?

Bakom det som våra deltagare upplever som det enkla och människonära ligger en medveten pedagogik och ett väl inarbetat och etablerat förhållningssätt hos Klippans medarbetare.

 

Vi har medvetet byggt vårt arbetssätt på:

 • Ett existentiellt synsätt
  • Tron på alla människors lika värde
  • Tron på alla människors förmåga att fatta beslut över sitt eget liv utifrån sina livsbetingelser
  • Tron på att alla människor har en vilja till meningsfullhet i sina liv
 • Involveringspedagogik
  • Involvera sig med deltagarna genom att skapa ett positivt känslomässigt förhållande
  • Ha en öppen och accepterande hållning
  • Använda rak kommunikation och vara aktivt lyssnande
  • Undvika att komma med färdiga lösningar och förklaringar utan stimulera deltagarna att tänka själva och komma med egna lösningar
  • Undvika generella formuleringar utan istället ställa specifika frågor
  • Vara icke-dömande och respektera deltagarnas värderingar
 • Konsekvenspedagogik
  • Vi arbetar med de centrala begreppen; Tanke, Val, Handling och Konsekvens
  • Fokuserar på nutid och vad som kan göras idag för att påverka framtida utveckling
  • I arbete söker vi tydliggörande av en verklighet som möjliggör positiva val
  • Vi överlåter alltid till deltagaren att göra sina egna val med en medvetenhet om möjliga konsekvenser och det egna ansvaret
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
  • Grundläggande för vårt bemötande är att vi alltid ska vara nyfiket ovetande och nyfiket ovärderande
  • I samtal fokusera på vad som är viktigt just nu och framöver i en önskad framtid
  • Fokusera på resurser som har betydelse för framtiden
  • Tillsammans med deltagaren finna små konkreta steg mot denna önskade framtid
  • Användning av enkla sammanhangsanpassade utvärderingsmått i form av t.ex. skalfrågor

Detta är byggstenarna i vår pedagogik och vårt förhållningssätt och har så varit sedan vi startade vår första verksamhet 1990. Varje enskild del av dessa byggstenar innehåller så mycket mer än vad som kan presenteras på en hemsida. Vi har medvetet fördjupat vår kunskap och fortlöpande vidareutbildat vår personal i vårt arbets- och förhållningssätt.

 

När man arbetar med människor blir man aldrig fullärd utan det finns hela tiden utvecklingsmöjligheter och vi ser det som en utmaning att alltid hålla vår pedagogik och vårt arbetssätt levande. 

 

 

Vill du veta mer om på vilket sätt vi arbetar och hur det kan vara till fördel för dig, kontakta oss gärna:

Anders Bjurström

anders@arbetslinjen-klippan.se

0243-25 70 77