Vi har bytt namn och har ny hemsida!


Efter 25 år med Klippan har vi nu bytt namn till

Swedish Empowerment Center

Vi har en ny hemsida med adressen

www.empowercenter.se

Välkomna att besöka oss!
Välkommen att söka Klippans Ungdomsstipendium!

Ägare. Klippans personal, hösten 2010. Ägare. Klippans personal, hösten 2010.

Klippan är en personalägd ekonomisk förening utan vinstutdelning. Alla som varit anställda i ett år och delar våra värderingar har rätt att bli medlemmar i föreningen. År 2005 beslutade medlemmarna i föreningen att vi skulle instifta ett stipendium för ungdomar. Varje år sedan dess har vi delat ut stipendier till ungdomar som vill göra något som överensstämmer med våra värderingar och som sker i vår anda.

 

Klippans Ungdomsstipendium kan sökas av alla ungdomar upp till 25 år som har en idé som de vill förverkliga. Idén skall bidra till ökat engagemang och delaktighet i samhället.

 

I samband med Klippans stämma varje vår delar vi ut Klippans Ungdomsstipendium. Stipendiet har instiftats för att stimulera ungdomars engagemang och kreativitet.

 

Eventuella frågor angående stipendiet besvaras via mail eller telefon:

stipendium@arbetslinjen-klippan.se  Anders Bjurström,  0243-25 70 77 

 
Stipendiet 2013

Klippans Ungdomsstipendium 2013 gick till tre engagerade killar från Borlänge. För att läsa mer - Klicka här!

Sök stipendiet nu!

Du som är upp till 25 år gammal och som har en kreativ idé som du vill genomföra för att bidra till ökad delaktighet och engagemang i samhället - sök nu!

  • Stipendiet kan gå till en idé eller delas på fler, Klippans jury avgör.
  • Ansökan med beskrivning av idé skickas senast den
    28 februari 2014 till stipendium@arbetslinjen-klippan.se