Vi har bytt namn och har ny hemsida!


Efter 25 år med Klippan har vi nu bytt namn till

Swedish Empowerment Center

Vi har en ny hemsida med adressen

www.empowercenter.se

Välkomna att besöka oss!
Om familjen 7-TJUGO

Sedan 1990 har Klippan arbetat med människor utifrån en tro på att alla har förmågan att fatta beslut om sitt liv utifrån sina livsbetingelser. Vi har byggt en pedagogik och ett förhållningssätt som visat sig fungera i mötet med människor och lett till utveckling och långsiktigt hållbara lösningar. All den erfarenhet och kunskap som vi skaffat i mötet med tusen och åter tusen deltagare i våra utbildningar och verksamheter har vi nu framgångsrikt lyckats dela med oss av i 7-TJUGO.
Framgångsfaktorn i mötet med andra människor är att vara medveten om sitt eget förhållningssätt i mötet. Att förstå att mitt sätt att vara och bemöta andra är av avgörande betydelse för hur väl vi lyckas i vårt arbete med andra. Det handlar med andra ord om en egen personlig utveckling för att på ett bättre sätt kunna hjälpa andra att nå sin personliga utveckling.

Klippan är en personalkooperativ som bildats med syfte att verka för individers och gruppers kompetensutveckling. I egen regi bedriver vi arbete inom en mängd områden och har så gjort under lång tid. Vi har funnit ett väl fungerande arbetssätt som vi tror på och som vi vill arbeta vidare med. Genom skapandet av 7-TJUGO har vi nu också fått uppleva glädjen av att kunna sprida vårt framgångsrika arbets- och förhållningssätt till andra som arbetar med ungdomar.
Det är vårt syfte med skapandet av familjen 7-TJUGO, att dela med oss av det arbetssätt som vi sett fungera i så många sammanhang för att underlätta för andra i deras arbete med människor till gagn för både dem vi utbildar och för de deltagare som dessa i sin tur möter.
För oss är det en stor glädje att så många människor idag använder vårt arbets- och förhållningssätt i mötet med ungdomar runt om i landet och att det sprider sig mer för varje år som går.

Idag finns 7-TJUGO, 7-TJUGO junior och 7-TJUGO minior. Vårt arbets- och förhållningssätt har bevisligen fungerat väl i mötet med människor i alla åldrar. Vem vet, familjen 7-TJUGO kanske får tillökning med fler medlemmar framöver?

 

Vill du veta mer, kontakta oss gärna:

Anders Bjurström

anders@arbetslinjen-klippan.se

0243-25 70 77

Mats Engberg

mats@arbetslinjen-klippan.se

0243-25 70 74

Helena Steen

helena@arbetslinjen-klippan.se

0243-25 70 85