Vi har bytt namn och har ny hemsida!


Efter 25 år med Klippan har vi nu bytt namn till

Swedish Empowerment Center

Vi har en ny hemsida med adressen

www.empowercenter.se

Välkomna att besöka oss!
7-TJUGO "Originalet" som sprider kunskaper över hela landet

7-TJUGO är både en ledarskapsutbildning och ett metodmaterial för dig som arbetar med ungdomars och vuxnas personliga utveckling. Den utbildning du erhåller och det tillhörande metodmaterialet passar för användning i mängder av pedagogiska sammanhang, där du kan använda hela eller delar av innehållet i 7-TJUGO.

 

Ledarskapsutbildningen

En utbildning i pedagogik och förhållningssätt för professionella och ideella ledare som möter ungdomar och vuxna i olika utvecklingssammanhang. Kunskapsöverföringen är processinriktad, där vi delar med oss av vår pedagogik och våra erfarenheter av att framgångsrikt ha arbetat med individer och grupper under många år.

 

Metodpärmen

Ett gediget, konkret och flexibelt metodmaterial som du kan använda i arbetet med ungdomars och vuxnas personliga utveckling. Innehållet är uppdelat i tydliga temablock där du som ledare kan tillgodogöra dig förslag på upplägg för såväl heltidsutbildning som enstaka timmar per vecka.
7-TJUGO är mycket användbart för olika målgrupper med olika fokus där den personliga utvecklingen och reflektionen är grund för utvecklings- och förändringsarbete.

 

Kontakta oss om du är nyfken på att få veta mer:

 

Anders Bjurström

anders@arbetslinjen-klippan.se

0243-25 70 77